Jak się uruchamia "Dodatkowe obrażenia"?

1 reply [Last post]
koperwas
User offline. Last seen 7 years 17 weeks ago. Offline
Joined: 2013-06-16
Posts: 8

Jak się uruchamia "Dodatkowe obrażenia"?

szczur
szczur's picture
User offline. Last seen 29 weeks 6 days ago. Offline
Joined: 2008-06-13
Posts: 182

Po wyborze "Dodatkowych obrażeń" naciśnij spację by je uaktynić. Potem możesz użyć dowolnej broni.

Press any key to continue, or any other key to cancel.

Copyright © 2004-2017 Hedgewars Project. All rights reserved. [ contact ]